Přeskočit na navigaci

Rekonstrukce výstavních prostor

Rekonstrukce výstavních prostor

Zařízení včetně osvětlení již neodpovídalo funkčně ani esteticky požadavkům investora a tak došlo především k odstranění již nevyhovujících prvků interiéru a vyčištění prostoru pro instalaci expozice nové.

Návrh spočíval v realizaci výstavní variabilní plochy podél stávající stěny výstavními panely, čímž se docílilo prostorového odčlenění zázemí expozice. Snížení podhledu umožnilo zabudování světel pro nasvětlování jednotlivých panelů expozice a zároveň vytvořilo intimní prostor nutný pro důstojnou prezentaci vystavovaných exponátů. Zároveň byl prostor vybaven novým sedacím nábytkem.

Záměrem bylo vytvořit atraktivní variabilní prostor při zachování jeho původního funkčního využití jako výstavního prostoru pro výstavy obrazů nebo technických exponátů.